مجمع جهانی شیعه شناسی

THE WORLD ASSEMBLY FOR SHIITE STUDIES

المجمع العالمی لمعرفة الشیعه

شماره ثبت: 299 – تأسیس: 1382

وقتی «داعش» فرار را بر قرار ترجیح می دهد+ تصویر

فهرست مطالب

گروهک داعش در بیانیه ای اعلام کرد: پس از فراهم شدن سلاح های پیشرفته و جدید، آمادگی ارتش عراق افزایش یافت و برما فایق آمدند، برهمین اساس دربرابر دو گزینه کوچ یا مرگ  قرار داریم.در این بیانیه آمده است: ما آماده کوچ هستیم و کسانی در مناطق دیگر جهان به جهاد ما نیاز دارند.در پایان این بیانیه آمده است که نیروهای این گروهک آماده کوچ باشند :«آماده کوچ باشید و منتظر دستور ما».