مجمع جهانی شیعه شناسی

۱. لبریز کننده عدالت در زمین

امام مهدی(عج) : أنَا الَّذی أملأُها عَدلاً کما مُلِئَت جَورا .

منم که زمین را از عدالت لبریز می کنم، چنان که از ستم آکنده است.

بحار الأنوار، ج ۵۲ ، ص ۲

۲. خالی نماندن زمین از حجت

امام مهدی(عج) : إنَّ الأرضَ لا تَخلُو مِن حُجَّهٍ إمّا ظاهِرا و إمّا مَغمُورا .

زمین از حجّتی آشکار یا نهان خالی نیست.

کمال الدّین، ج ۲ ، ص ۵۱۱

۳. اهمیت نماز

امام مهدی(عج) : ما اُرغِمَ أنفُ الشَّیطانِ بِشَی ءٍ مِثلِ الصَّلاهِ .

هیچ چیز مانند نماز، بینی شیطان را به خاک نمی مالد.

بحار الأنوار، ج ۵۳ ، ص ۱۸۲

۴. محبت اهل بیت علیه اسلام

امام مهدی(عج) : لِیعمَل کلُّ امْرِءٍ علَی ما یقَرَّبُ مِن مَحَبَّتِنا .

هر یک از شما باید کاری کند که با آن به محبّت ما نزدیک شود.

بحار الأنوار، ج ۵۳ ، ص ۱۷۶

۵. دختر پیامبر(ص) سرمشق نیکو

امام مهدی(عج): فِی ابنَهِ رَسولِ اللّهِ(ص) لی اُسوَهٌ حَسَنَهٌ .

در دختر پیامبر خدا، برای من، سرمشقی نیکوست.

الغیبه للطوسی: ص ۲۸۶ ح ۲۴۵ ، دانشنامه قرآن و حدیث،  ج ۴ ص ۲۰۲ .

۶. خدا با ماست

امام مهدی(عج) : إنَّ اللّهَ مَعَنا، فَلا فاقَهَ بِنا إلی غَیرِهِ .

خدا با ما است و نیازمند دیگری نیستیم.

الغیبه، طوسی، ص ۲۸۵

۷. حق با ماست

امام مهدی(عج) : الحَقُّ مَعَنا فَلَن یوحِشَنا مَن قَعَدَ عَنّا .

حق با ما است و باکی نیست که کسی از ما روی بگرداند.

الغیبه، طوسی، ص ۲۸۵

۸. آخرین وصی

امام مهدی(عج) : أنا خاتِمُ الأوصِیاءِ .

من وصی آخرین ام.

الغیبه، طوسی، ص ۲۸۵

۹. دفع بلا به وسیله امام مهدی(عج)

امام مهدی(عج) : بی یدفَعُ البَلاءُ مِن أهلی و شیعَتی .

به وسیله من بلا از خانواده و شیعیانم دفع می شود.

الغیبه، طوسی، ص ۲۸۵

۱۰. آگاهی از خبرها

امام مهدی(عج) : إنّا یحیطُ عِلمُنا بأنبائِکم و لایعَزُبُ عَنّا شَیءٌ مِن أخبارِکم .

ما از همه خبرهای شما آگاهیم و چیزی از خبرهای شما از ما پنهان نیست.

بحار الأنوار، ج ۵۳ ، ص ۱۷۵

۱۱. دعا برای تعجیل فرج

امام مهدی(عج) : أکثِروا الدُّعاءَ بِتَعجیلِ الفَرَجِ فَإنَّ ذلِک فَرَجُکم .

برای تعجیل در فرج بسیار دعا کنید، که فرج من فرج شما نیز هست.

کمال الدّین، ص ۴۸۵

۱۲. زیارت امام حسین علیه اسلام در شب جمعه

امام مهدی(عج): زِیارَهُ الحُسَینِ علیه اسلام فی لَیلَهِ الجُمُعَهِ أمانٌ مِنَ النّارِ یومَ القِیامَهِ .

زیارت حسین علیه اسلام در شب جمعه، ایمنی بخش از آتش، در روز قیامت است.

جنّه المأوی للمیرزا النوری (المطبوعه فی ج ۵۳ بحار الأنوار): ص ۳۱۵

۱۳. قائم آل محمد(ص)

امام مهدی(عج): أنَا القائِمُ مِن آلِ مُحَمَّدٍ علیهم السلام .

من قائمِ خاندان محمّد هستم.

کمال الدین: ج ۲ ص ۴۵۳ ح ۲

۱۴. پر کردن زمین از عدل و داد

امام مهدی(عج): أنَا الَّذی أخرُجُ فی آخِرِ الزَّمانِ بِهذَا السَّیفِ ـ وأَشارَ إلَیهِ ـ فَأَملَأُ الأَرضَ قِسطاً وعَدلاً کما مُلِئَت جَوراً وظُلماً .

من کسی هستم که در آخِرْزمان با این شمشیر، ظهور می کنم (به آن شمشیر، اشاره کرد) و زمین را پُر از عدل و داد می نمایم، چنانچه پُر از جور و ظلم شده است».

کمال الدین: ج ۲ ص ۴۵۳ ح ۲

۱۵. ذکر با تسبیح تربت

تهذیب الأحکام عن محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحمیری: کتَبتُ إلَی الفَقیهِ [أی الإِمامِ المَهدِی] علیه اسلام أسأَلُهُ: هَل یجوزُ أن یسَبِّحَ الرَّجُلُ بِطینِ قَبرِ الحُسَینِ علیه اسلام ؟ وهَل فیهِ فَضلٌ؟

فَأَجابَ ـ وقَرَأتُ التَّوقیعَ ومِنهُ نَسَختُ ـ: یسَبِّحُ بِهِ ؛ فَما فی شَیءٍ مِنَ التَّسبیحِ أفضَلُ مِنهُ، ومِن فَضلِهِ أنَّ المُسَبِّحَ ینسَی التَّسبیحَ ویدیرُ السُّبحَهَ، فَیکتَبُ لَهُ ذلِک التَّسبیحُ .

محمّد بن عبد اللّه بن جعفر حِمیری ـ: به فقیه (یعنیامام مهدی علیه اسلام( نامه نوشتم و از ایشان پرسیدم: آیا جایز است که انسان، با گِل قبر حسین علیه اسلام تسبیح بگوید؟ و آیا چنین تسبیحی، برتری ای [ بر دیگر تسبیح ها ] دارد؟

امام علیه اسلام در پاسخ ـ که من آن را خواندم و نسخه برداری کردم ـ نوشت: «با آن، تسبیح بگوید که هیچ تسبیحی از آن، برتر نیست و از برتری های آن، این است که [وقتی] دارنده اش از تسبیحگویی غافل می شود و تسبیح را می چرخاند [ باز هم در نامه اعمال، ] برایش تسبیح گفتن، نوشته می شود».

تهذیب الأحکام: ج ۶ ص ۷۵ ح ۱۴۸

۱۶. تربت در قبر مرده

تهذیب الأحکام عن محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحمیری: کتَبتُ إلَی الفَقیهِ [الإِمامِ المَهدِی] علیه اسلام أسأَلُهُ عَن طینِ القَبرِ یوضَعُ مَعَ المَیتِ فی قَبرِهِ، هَل یجوزُ ذلِک أم لا؟ فَأَجابَ ـ وقَرَأتُ التَّوقیعَ ومِنهُ نَسَختُ ـ: یوضَعُ مَعَ المَیتِ فی قَبرِهِ، ویخلَطُ بِحَنوطِهِ إن شاءَ اللّهُ .

تهذیب الأحکام ـ به نقل از محمّد بن عبد اللّه بن جعفر حِمیری ـ: به فقیه [یعنیامام مهدی علیه اسلام]نامه نوشتم و از او در باره تربت قبر [ امام حسین علیه اسلام ] که همراه مُرده در قبرش می گذارند، پرسیدم که: آیا جایز است یا نه؟

امام علیه اسلام در پاسخ ـ که من آن را خواندم و از آن، نسخه برداری کردم ـ، نوشت: «همراه مُرده در قبرش می گذارند و با حَنوط او در می آمیزند، إن شاء اللّه!».

تهذیب الأحکام: ج ۶ ص ۷۶ ح ۱۴۹، دانشنامه امام حسین علیه اسلام ،  ج ۱۲ ص۴۵۴.

۱۷. تصرف در مال دیگران

امام مهدی(عج): لا یحِلُّ لأِحدٍ أن یتَصَرَّفَ فی مالِ غَیرِهِ بغَیرِ إذنِهِ .

بر هیچ کس روا نیست که بدون اجازه دیگری در مال او تصرف کند.

وسائل الشیعه: ۱۷ / ۳۰۹ /۴ ، میزان الحکمه،  ج ۸ ص ۴۳۹

۱۸. محبت خالص خداوند

امام مهدی(عج): إنّ موسی ناجی ربَّهُ بالوادِ المُقَدّسِ فقالَ: یا رَبِّ إنّی قد أخْلَصْتُ لک المَحبَّهَ مِنّی و غَسَلْتُ قَلبی عَمَّنْ سِواک ـ و کانَ شدیدَ الحبِّ لأهلهِ ـ فقالَ اللّهُ تعالی: «إخْلَعْ نَعلَیک » أی انْزِعْ حُبَّ أهْلِک مِن قلبِک إنْ کانتْ مَحَبّتُک لی خالِصَهً، و قَلبُک مِن المَیلِ إلی مَن سِوای مَغْسولاً .

موسی در وادی مقدس با خدای خود به راز و نیاز پرداخت و عرض کرد: پروردگارا! من محبّت خود را خالصانه از آن تو کردم و دلم را از جز تو شستم ـ موسی خانواده اش را زیاد دوست می داشت ـ آنگاه خداوند متعال فرمود: «کفشهای خود را برکن» یعنی، اگر محبّت تو خالصانه از آن من است، و دلت از هوای جز من شسته شده است، پس محبّت خانواده ات را از دل خود برکن.

کمال الدین: ۴۶۰ / ۲۱ ، میزان الحکمه،  ج ۲ ص ۴۲۵ .

۱۹. امام عسکری علیه اسلام

امام مهدی(عج) : کان [الإمامُ العَسکری علیه اسلام ] نُورا ساطِعا و قَمَرا زاهِرا اختارَ اللّهُ لَهُ ما عِندَهُ فَمَضی عَلی مِنهاجِ آبائِهِ حَذوَ النَّعلِ بِالنَّعلِ .

او (امام عسکری علیه اسلام) نوری فروزان و ماهی درخشان بود که خداوند آنچه را نزد خود بود برای او برگزید. او راه و روش پدران بزرگوار خود را گام به گام دنبال کرد تا رحلت فرمود.

بحار الأنوار، ج ۵۳ ، ص ۱۹۱

۲۰. باقیمانده حجّت های خدا و منتقم

امام مهدی(عج): أنا بَقِیهُ اللّهِ فی أرضِهِ، و المُنْتقِمُ مِن أعدائِهِ .

من بقیه اللّه (باقیمانده حجّت های خدا) در زمینم و از دشمنان او انتقام می گیرم.

کمال الدین: ۳۸۴ / ۱ ، میزان الحکمه،  ج ۱ ص ۳۸۵

۲۱. چگونگی بهره مندی از امام علیه اسلام در زمان غیبت

امام مهدی(عج): أمّا وَجـهُ الانْتِفاعِ بی فی غَیبَتی فکالانْتِفاعِ بالشَّمسِ إذا غَیبها عَنِ الأبصارِ السَّحابُ .

چگونگی بهره مند شدن از من در روزگار غیبتم همچون بهره مند شدن از خورشید است، آنگاه که در پس ابر از دیدگان پنهان می شود.

بحار الأنوار: ۵۲ / ۹۲ / ۷ ، میزان الحکمه،  ج ۱ ص ۴۰۰

۲۲. احتمال خطا در انتخاب امام شایسته

کمال الدین عَن سَعْدِ بنِ عبدِ اللّهِ القُمّی ـ لمّا سَألَهُ الامام المهدی  علیه اسلام عَنِ العِلّه الّتی تَمْنَعُ القومَ من اختیارِ إمامٍ لأنفسِهِم ـ قال: مُصْلِحٌ أو مُفْسِدٌ؟، قلتُ: مُصْلحٌ، قالَ: فَهَلْ یجوزُ أنْ تَقَعَ خِیرَتُهُمْ علَی المُفْسِدِ بَعْدَ أنْ لا یعلمَ أحدٌ ما یخْطِرُ بِبالِ غیرِهِ مِن صَلاحٍ أو فسادٍ؟ قلتُ: بلی، قالَ: فَهِی العِلَّهُ .

کمال الدین: ـ سعد بن عبداللّه قمی می گوید: ازامام مهدی علیه اسلام  سؤال کردم که چرا مردم نمی توانند خود، امام را برگزینند؟ ـ حضرت فرمود: نیکوکار را برگزینند یا تبهکار را؟ عرض کردم: نیکوکار. فرمود: آیا امکان دارد که از سر ناآگاهی از خوبی و بدی درون یکدیگر، فرد فاسد و بدکاری را برگزینند؟ عرض کردم: بله. فرمود: علّت، این است.

کمال الدین: ۴۶۱ / ۲۱ ، منتخب میزان الحکمه ص ۸۲

۲۳. ذکر سجده امام سجاد علیه اسلام

امام مهدی(عج): کانَ سَیدُ العابِدینَ علیه اسلام یقولُ فی سُجودِهِ فِی هذَا المَوضِعِ ـ وأشارَ بِیدِهِ إلَی الحِجرِ نَحوَ المیزابِ ـ :

« عُبَیدُک بِفِنائِک، مِسکینُک بِبابِک، أسَأَلُک ما لا یقدِرُ عَلَیهِ سِواک »

امام سجّادعلیه اسلامدر سجده خود در این مکان (و با دست اشاره به حِجر و طرف ناودان کرد) می گفت:

«بنده ناچیزت در آستان توست، نیازمندت به آستان توست، از تو می خواهم آنچه را که جز تو بر آن توانا نیست».

کمال الدین:ص ۴۷۱ ح ۲۴

۲۴. زاد و ولد در بهشت

امام مهدی(عج) ـ لَمّا سُئِلَ عَنِ التَّوالُدِ فِی الجَنَّهِ ـ: إنَّ الجَنَّهَ لا حَملَ فیها لِلنِّساءِ وَلا وِلادَهَ، ولا طَمثَ وَلا نِفاسَ، وَلا شَقاءَ بِالطُّفُولِیهِ، وفیها ما تَشتَهِی الأَنفُسُ وَتَلَذُّ الأَعینُ، کما قالَ سُبحانَهُ. فَإِذَا اشتَهَی المُؤمِنُ وَلَدا خَلَقَهُ اللّهُ بِغَیرِ حَملٍ وَلا وِلادَهٍ عَلَی الصّورَهِ الَّتی یرِیدُ، کما خَلَقَ آدَمَ عِبرَهً .

امام مهدی علیه اسلام در پاسخ سؤال از زاد و ولد در بهشت ـ: در بهشت، زنان، نه باردار می شوند، نه می زایند، نه حیض می بینند، نه نِفاس می شوند و نه زحمت بچّه داری را تحمّل می کنند؛ بلکه در آن جا ـ همان گونه که خداوند سبحان فرموده ـ، آنچه دل ها هوس می کنند و چشم ها [از دیدنش] لذّت می برند، هست. پس هر گاه مؤمن، هوس فرزندی کند، خداوند، آن را، بدون آن که بارداری یا زایمانی در کار باشد، به همان شکلی که می خواهد، می آفریند، چنان که آدم را، نمونه آفرید.

الاحتجاج: ج ۲ ص ۵۸۰ ح ۳۵۷ ، بهشت و دوزخ،  ج ۱ ص ۲۸۰ .

۲۵. دعا برای در امان ماندن از شر اشرار

امام مهدی(عج): اللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ الأَخیارِ فی آناءِ اللَّیلِ وأطرافِ النَّهارِ، وَاکفِنی شَرَّ الأَشرارِ .

خدایا! بر محمّد و خاندان برگزیده محمّد، در شب و روز، درود فرست و مرا از شرّ بَدان، کفایت کن.

المزار الکبیر: ص ۵۰۹ ، دانش نامه عقاید اسلامی،  ج ۹ ص ۳۳۴ .

۲۶. دعا برای نیک بختی

امام مهدی(عج) ـ فی دُعائِهِ ـ: أسأَلُک أن تُصَلِّی عَلی مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ، وأن تُحیینی حَیاهَ السُّعَداءِ .

امام مهدی علیه اسلام در دعایش ـ: [خدایا!] از تو می خواهم که بر محمّد و خاندان محمّد درود فرستی و همانند زندگی نیک بختان، زنده ام بداری.

مهج الدعوات: ص ۳۴۹ ، دانش نامه عقاید اسلامی،  ج ۹ ص ۴۰۴

۲۷. سرنوشت مخالف و مطیع اهل بیت علیه اسلام

امام مهدی(عج): إذا أرَدتُمُ التَّوَجُّهَ إلَی اللّهِ وإلَینا فَقولوا:… یا مَولای، شَقِی مَن خالَفَکم وسَعِدَ مَن أطاعَکم .

هر گاه خواستید به خدا و ما توجّه کنید، بگویید: «ای آقای من! تیره بخت شد هر که با شما مخالفت ورزید، و نیک بخت شد هر که از شما اطاعت کرد».

الاحتجاج: ج ۲ ص ۵۹۳ ح ۳۵۸ ، دانش نامه عقاید اسلامی،  ج ۹ ص ۴۳۴

۲۸. دعا

امام مهدی(عج): اللّهُمَّ بِک أعوذُ وبِک ألوذُ… ومِنک أسأَلُ أن تُصَلِّی عَلی مُحَمَّدٍ و آلِ مُحَمَّدٍ، و لا تَرُدَّنی إلّا بِذَنبٍ مَغفورٍ و سَعی مَشکورٍ و تِجارَهٍ لَن تَبورَ .

بار خدایا! به تو پناه می برم و دست به دامن تو می شوم… و از تو درخواست می کنم که بر محمّد و خاندان محمّد درود فرستی و مرا از درگاهت بر مگردانی، مگر با آمرزش گناهم و پذیرفته شدن تلاشم و [نیز با] تجارتی که هرگز کساد نمی شود.

مُهج الدعوات: ص ۳۴۹ ، دانشنامه قرآن و حدیث،  ج ۱ ص ۴۷۴ .

۲۹. حجت امام مهدی علیه السلام در عصر غیبت

امام مهدی(عج): وأَمَّا الحَوادِثُ الواقِعَهُ فَارجِعوا فیها إلی رُواهِ حَدیثِنا ؛ فَإِنَّهُم حُجَّتی عَلَیکم وأَنَا حُجَّهُ اللّهِ عَلَیهِم .

امّا در رخدادهای پیش آمده، به راویانِ احادیثِ ما مراجعه کنید، که آنان، حجّت من بر شمایند و من حجّت خدا بر آنانم.

کمال الدین: ص ۴۸۴ ح ۴ ، دانشنامه قرآن و حدیث  ج ۱۵ ص ۱۶۴ .

۳۰. دارو و شفا

امام مهدی(عج): بِسمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ، بِسمِ اللّهِ دَواءٌ، وَالحَمدُ للّهِ شِفاءٌ .

«به نام خداوند بخشنده مهربان». «به نام خدا»، داروست و «سپاس، خدای را»، شفاست.

بحار الأنوار: ج ۵۳ ص ۲۲۶ ، دانشنامه قرآن و حدیث،  ج ۱۳ ص ۲۸۲ .

۳۱. وظایف منتظران هنگام ظهور

امام مهدی(عج) ـ: فَلیعمَل کلُّ امرِئ مِنکم بِما یقرُبُ بِهِ مِن مَحَبَّتِنا، وَلیتَجَنَّب ما یدنیهِ مِن کراهَتِنا وسَخَطِنا، فَإِنَّ أمرَنا بَغتَهٌ فُجأَهٌ حینَ لا تَنفَعُهُ تَوبَهٌ ولا ینجیهِ مِن عِقابِنا نَدَمٌ عَلی حَوبَهٍ .

امام مهدی علیه اسلام : هریک از شما باید کاری کند که به محبّت ما نزدیک شود و از کاری که او را به نفرت و خشم ما نزدیک می سازد، دوری کند؛ زیرا که قضیه [ظهور] ما ناگهانی و بی خبر اتفاق می افتد به طوری که دیگر نه توبه ای به حالش سودمند می افتد و نه پشیمانی از گناه از کیفر ما می رهاندش.

الاحتجاج: ج ۲ ص ۵۹۹ ح ۳۵۹ ، دانشنامه قرآن و حدیث،  ج ۱۰ ص ۴۳۸ .

۳۲. ویژگی های اوصیا

امام مهدی(عج) ـ فی صِفَهِ الأَوصِیاءِ ـ: أحیی بِهِم دینَهُ، وأتَمَّ بِهِم نورَهُ، وجَعَلَ بَینَهُم وبَینَ إخوانِهِم وبَنی عَمِّهِم وَالأَدنَینَ فَالأَدنَینَ مِن ذَوی أرحامِهِم فُرقانا بَینا، یعرَفُ بِهِ الحُجَّهُ مِنَ المَحجوجِ، وَالإِمامُ مِنَ المَأمومِ، بِأَن عَصَمَهُم مِنَ الذُّنوبِ، وبَرَّأَهُم مِنَ العُیوبِ، وطَهَّرَهُم مِنَ الدَّنَسِ، ونَزَّهَهُم مِنَ اللَّبسِ، وجَعَلَهُم خُزّانَ عِلمِهِ، ومُستَودَعَ حِکمَتِهِ، ومَوضِعَ سِرِّهِ، وأیدَهُم بِالدَّلائِلِ، ولَولا ذلِک لَکانَ النّاسُ عَلی سَواءٍ، ولَادَّعی أمرَ اللّهِ عز و جل کلُّ أحَدٍ، ولَما عُرِفَ الحَقُّ مِنَ الباطِلِ، ولا العالِمُ مِنَ الجاهِلِ .

امام مهدی علیه اسلام در توصیف اوصیا ـ: خداوند، دین خود را با آنها احیا کرده و نورش را با آنها به کمال رسانده و میان آنها و برادرانشان و پسرعموهاشان و خویشان نزدیک و نزدیک ترشان فرقانی آشکار قرار داده است که با آن، حجّت از آن که حجّت برای او آورده شده و امام از مأموم شناسایی می شود و این از آن روست که خداوند، آنها را از هر گونه پلشتی مصون داشته و از عیوب، مبرّایشان کرده و از ناپاکی پاکشان گردانده و از در هم شدگی، منزّهشان داشته و آنها را گنجوران علم خود و مخزن حکمتش و جایگاه سرّش قرار داده است.

خداوند، آنها را با دلایل خود، تأیید کرده و اگر چنین نمی بود، مردم همه یک سان بودند و هر کس مدّعی امر [ منصوب شدن از سوی ]خداوند عز و جلمی شد و دیگر حق از باطل و دانا از نادان شناخته نمی شد.

الغیبه للطوسی: ص ۲۸۸ ح ۲۴۶ ، دانشنامه قرآن و حدیث،  ج ۹ ص ۵۵۸ .

۳۳. ویژگی های امامان علیه اسلام

امام مهدی(عج) ـ فیما یقالُ فِی التَّوَجُّهِ إلَی الأَئِمَّهِ علیهم السلام ـ: أنتُم خَزَنَتُهُ وشُهَداؤُهُ، وعُلَماؤُهُ واُمَناؤُهُ، وساسَهُ العِبادِ وأرکانُ البِلادِ، وقُضاهُ الأَحکامِ وأبوابُ الإِیمانِ .

امام مهدی علیه اسلام در آنچه برای زیارت ائمّه علیهم السلام از ایشان رسیده است ـ: شما خزانه داران و گواهان خدایید، و دانش آموختگان او و امانتداران اویید، و مربّی بندگان و ارکان شهرهایید، و قاضیان احکام و درهای ایمانید.

المزار الکبیر: ص ۵۶۸ ، دانشنامه قرآن و حدیث،  ج ۸ ص ۹۶ .

۳۴. اهل بیت علیه اسلام  دست پروردگان خداوند

امام مهدی(عج) ـ فی بَعضِ التَّوقیعاتِ المَروِیهِ عَنِ الشَّیخِ  أبی عَمرٍو العَمرِی ـ: نَحنُ صَنائِعُ رَبِّنا، وَالخَلقُ بَعدُ صَنائِعُنا

امام مهدی علیه اسلام در یکی از توقیعاتِ روایت شده از شیخ مورد وثوق، ابو عَمرو عَمری ـ: ما، دستْ پروردگانِ پروردگار خویشیم و آن گاه مردمان، دستْ پروردگانِ مایند.

تحف العقول: ص ۱۷۱ ، دانشنامه قرآن و حدیث   ج ۶ ص ۲۷۸ .

۳۵. خداوند برتر از وصف توصیفگران

امام مهدی(عج): تعالَی اللّهُ عَزَّ و جلَّ عمّا یصِفُونَ، سبحانَهُ و بِحَمدِهِ، لیسَ نَحنُ شُرَکاءَهُ فی عِلمِهِ، و لا فی قُدرَتِهِ .

خداوند عزّ و جلّ از آنچه در وصفش می گویند برتر است، پاک است و ستایش، همه از آنِ اوست. ما نه در علم او شریک او هستیم و نه در قدرتش.

بحار الأنوار: ۲۵ / ۲۶۶ /۹ ، میزان الحکمه،  ج ۸ ص ۵۱۰ .

۳۶. اوصافی از امام علی علیه اسلام

امام مهدی(عج): اللّهُمَّ… وصَلِّ عَلی أمیرِ المُؤمِنینَ، ووارِثِ المُرسَلینَ، وقائِدِ الغُرِّ المُحَجَّلینَ، وسَیدِ الوَصِیینَ، وحُجَّهِ رَبِّ العالَمینَ .

پـروردگارا!… بـر امیر مؤمنان، وارث پیامبران، رهبر سپید رویان، سرور وصی ها، و حجّت پروردگار جهانیان، درود فرست.

مصباح المتهجّد: ص ۴۰۶ ح ۵۳۴ ، دانش نامه امیرالمؤمنین علیه اسلام ،  ج ۸ ص ۴۵۶ .

۳۷. حضرت ابوالفضل علیه اسلام

امام مهدی(عج) ـ فی زِیارَهِ أبِی الفَضلِ العَبّاسِ علیه اسلام ـ: السَّلامُ عَلَی العَبّاسِ ابنِ أمیرِالمُؤمِنینَ، المُواسی أخاهُ بِنَفسِهِ، الآخِذِ لِغَدِهِ مِن أمسِهِ، الفادی لَهُ الواقِی، السّاعی إلَیهِ بِمائِهِ، المَقطوعَهِ یداهُ .

امام مهدی علیه اسلام در زیارت ابو الفضل العبّاس علیه اسلام  ـ: درود بر عبّاس، فرزند امیر مؤمنان؛ همو که با جان خویش برادرش را یاری داد و از دیروزش برای فردای خویش (قیامت)، توشه بر گرفت و خود را فدای او کرد و سپر او قرار داد، و در رسانیدن آب به او کوشید، و دو دستش بریده شد.

المزار الکبیر: ص ۴۸۹ ، الإقبال: ج ۳ ص ۷۴ ، دانشنامه قرآن و حدیث،  ج ۴ ص ۲۸۸

۳۸. دعا برای امنیت

امام مهدی(عج) ـ فِی الدُّعاءِ ـ: یا آمِناً مِن کلِّ شَیءٍ، وکلُّ شَیءٍ مِنک خائِفٌ حَذِرٌ، أسأَلُک بِأَمنِک مِن کلِّ شَیءٍ، وخَوفِ کلِّ شَیءٍ مِنک، أن تُصَلِّی عَلی مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ، وأن تُعطِینی أمانا لِنَفسی وأهلی ووَلَدی وسائِرِ ما أنعَمتَ بِهِ عَلَی، حَتّی لا أخافَ أحَدا، ولا أحذَرَ مِن شَیءٍ أبَدا، إنَّک عَلی کلِّ شَیءٍ قَدیرٌ، وحَسبُنَا اللّهُ ونِعمَ الوَکیلُ .

امام مهدی علیه اسلام ـ در دعا ـ: ای ایمن از هر چیز، و هر چیز از تو بیمناک! به ایمنی ات از هر چیز و بیمناکی هر چیز از تو، از تو درخواست می کنم که بر محمّد و خاندان محمّد، درود فرستی، و به خودم و همسر و فرزندم و دیگر نعمت هایی که ارزانی ام داشته ای، امنیت بخشی، چندان که هرگز از کسی نترسم و از چیزی بیمناک نباشم، که به راستی، تو بر هر چیزی توانایی؛ و خدا ما را بس است و او، نیکو حمایتگری است.

مهج الدعوات: ص ۳۵۲ ، دانشنامه قرآن و حدیث،  ج ۷ ص ۵۱۲ .

۳۹. دعا

امام مهدی(عج): إلهی وأسأَلُک بِاسمِک… أن تُصَلِّی عَلی مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ… وتُغنِی فَقری، وتَجبُرَ کسری، وتُحیی فُؤادی بِذِکرِک .

معبودا! به نام تو از تو درخواست می کنم… که بر محمّد و خاندان محمّد، درود فرستی… و نیازمندی مرا به بی نیازی مبدّل سازی، و شکستگی ام را ببندی، و دلم را به یاد خودت زنده داری.

مُهج الدعوات: ص ۳۴۳ ، نهج الذکر با ترجمه فارسی،  ج ۱ ص ۲۴۲

۴۰. دعا هنگام ظهور

امام مهدی(عج) ـ مِن دُعائِهِ عِندَ ظُهورِهِ ـ: لا إِلهَ إِلاَّ اللّهُ حَقّا حَقّا… یا مُنشِرَ الرَّحمَهِ مِن مَواضِعِها ومُخرِجَ البَرَکاتِ مِن مَعادِنِها .

امام مهدی علیه اسلام ـ در دعای ایشان به هنگام ظهورش ـ: به راستی، به راستی که خدایی جز اللّه نیست…، ای گستراننده رحمت از جایگاه هایش و بیرون آورنده برکت ها از معادنش!

العدد القویه: ص ۷۵ ح ۱۲۵ ، دانش نامه عقاید اسلامی،  ج ۷ ص ۱۴۴ .

۴۱. ویژگی های پیامبر اسلام(ص)

امام مهدی(عج): بَعَثَ مُحَمَّدا(ص) رَحمَهً لِلعالَمینَ، وتَمَّمَ بِهِ نِعمَتَهُ، وخَتَمَ بِهِ أنبِیاءَهُ، وأَرسَلَهُ إلَی النّاسِ کافَّهً، وأَظهَرَ مِن صِدقِهِ ما أظهَرَ، وبَینَ مِن آیاتِهِ وعَلاماتِهِ ما بَینَ .

خداوند محمّد(ص) را به عنوان رحمتی برای جهانیانْ بر انگیخت و نعمتش را با او تمام کرد و سلسله پیامبرانش را بدو پایان بخشید و او را به سوی همه مردمان فرستاد و در باره حقّانیت و راستگویی او، نشانه هایی را نمودار ساخت و آیات و علامت های بسیاری را از او نشان داد.

الغیبه للطوسی: ص ۲۸۸ ح ۲۴۶ ، دانشنامه قرآن و حدیث،  ج ۱۳ ص ۱۴۸ .

۴۲. دعا

امام مهدی(عج): أسأَلُک أن تُصَلِّی عَلی مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ خِیرَتِک مِن خَلقِک، فَصَلِّ عَلَیهِم بِأَفضَلِ صَلَواتِک وصَلِّ عَلی جَمیعِ النَّبیینَ وَالمُرسَلینَ الَّذینَ بَلَّغوا عَنک الهُدی، وأعقَدوا لَک المَواثیقَ بِالطّاعَهِ، وصَلِّ عَلی عِبادِک الصّالِحینَ .

از تو درخواست می کنم که بر محمّد و خاندان محمّد، این برگزیدگان تو از میان بر همه آفریدگانت، درود فرستی. پس برترین درودهایت را بر ایشان بفرست، و بر همه پیامبران و فرستادگان که از جانب تو به هدایت پرداختند و برایت [از مردم] پیمان بر طاعت گرفتند، درود فرست، و بر بندگان شایسته ات نیز درود فرست.

مُهَج الدعوات: ص ۹۲ ، نهج الذکر با ترجمه فارسی،  ج ۴ ص ۵۰۶ .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *