صفحه آرشیو

آزادی

آزادی

آزاده و آزادگی در جمله‌ی معروف امام حسین(ع): اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید، به چه معنا است؟

آزاده و آزادگی در جمله‌ی معروف امام حسین(ع): اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید، به چه معنا است؟ پاسخ اجمالی واژه «احرار» جمع «حُرّ» به معنای کسی است برده نباشد. اهل لغت معتقدند ریشه اصلی «حُرّ» به معنای رمل و ماسه خالص است که آمیخته با چیز…

آزادی در حکومت علوی (علیه السلام)

یکی از موضوعاتی که در رابطه با حاکم و مردم مطرح است، مبحث « آزادی» می باشد. حاکمان و دولت مردان، نگاه و دیدگاه های گوناگونی در این مقوله دارند. دیدگاه حاکمان در این موضوع، وضعیت فکری و فرهنگی و اعتقادی آنها را مشخص می کند و با…

آزادی، جنسیت و ادیان الهی

مقدّمه مفاهيمي مانند «آزادي» و «برابري» از مشتبه ترين مفاهيمي هستند که پيوسته در جوامع و فرهنگ هاي گوناگون مورد بررسي و نقد قرار گرفته اند. مفهوم «آزادي» زن و مرد، مصاديق و محدوده آن و نحوه ظهور آن در…