بررسی چگونگی دلالت آیه ۲۴ صافات بر ولایت امام علی (ع) چکیده از جمله آیاتی که شأن نزول آن را ولایت حضرت علی (ع) دانسته‌اند، آیه ۲۴ سوره صافات (وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئولُونَ) است. در این آیه بر بازجویی از مردم در روز قیامت و پاسخ‌گویی در قبال برخی پرسش‌ها تأکید شده است. پرسش پژوهش حاضر […]

نقد شبهۀ ولایت‌نداشتن حضرت علی (ع) در زمان حیات رسول اکرم (ص) در آیۀ ولایت چکیده یکی از ادلۀ روشن قرآنی بر ولایت و امامت حضرت علی (ع) آیۀ ولایت است. با وجود شواهد و قرائن درونی و بیرونی بر این مطلب، باز این استدلال آماج شبهات بسیار مخالفان قرار گرفته است، از جمله اینکه […]

اشکال در نزول آیه تطهیر حافظ: این ادعای شما در باره نزول آیه تطهیر در شأن آن پنج بزرگوار غیر مسلم است؛ چون در این جلسات بر ما واضح آمده که شما با کتابهای ما کاملا مأنوس هستید.تصدیق بفرمایید در این موضوع اشتباه فرمودید؛ چون که عقیده مفسرین از قبیل قاضی بیضاوی و زمخشری این […]

اتحاد نفسانی حضرت علی و رسول خدا فرق بین اتحاد مجاز و حقیقت داعى: موضوع اتحاد بین الاثنین به معناى حقیقت محال و ممتنع و بدیهى البطلان است و استحالۀ آن در مقام خود مبرهن آمده بلکه امتناع او از بدیهیات اولیه است پس دعوى اتحاد نیست مگر از جهت مجاز و مبالغه در کلام. […]

آیه ولایت و پاسخ به شبهات نزول آیه ولایت در شان على به اتفاق جمهور چنانچه در قرآن مجید که سند محکم آسمانى ما می‌باشد نظائر بسیار دارد مانند آیه مبارکۀ ولایت که آیه ۶٠ سوره ۵ (مائده است) می‌فرماید: «إِنَّمٰا وَلِیُّکمُ اَللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ اَلَّذِینَ آمَنُوا اَلَّذِینَ یُقِیمُونَ اَلصَّلاٰهَ وَ یُؤْتُونَ اَلزَّکٰاهَ وَ هُمْ […]

نزول آیه لیله الهجره در شأن امام على چنانچه موثقین از اکابر علمای شما در تفاسیر و کتب معتبره خود این منقبت بزرگ را نقل نموده‌اند، از قبیل ابن سبع مغربی در شفاء الصدور و طبرانی در اواسط([۱]) و کبیر([۲])، ابن اثیر در ص۲۵ جلد چهارم اسدالغابه([۳]) و نور الدین بن صباغ مالکی در ص۳۳ […]

اشتراکات وزارت امام علی و حضرت هارون با نگاهی تطبیقانه به درخواست وزارت به وسیله‌ی دو پیامبر الاهی، حضرت موسی و رسول اکرم، می‌توان به پیوندهایی مبنایی و اعتقادی در میان این دو جریان از آیات قرآن و روایات به دست آورد که بررسی دقیق و تطبیقی آن پیوندها و سپس تحلیل تاریخی و اجرای […]

شبهات مربوط به شیعه در آیه خیر البریه ۲ شبهات مربوط به شیعه در آیه خیر البریه ۱ ۶ـ اثبات تشیع با روایات جعلی دکتر قفاری هم چنین می‌گوید: و یقول محمد حسین آل کاشف الغطا: ان اول من وضع بذره التشیع فی حقل الاسلام، هو نفس صاحب الشریعه؛ یعنی ان بذره التشیع وضعت فی […]

شبهات مربوط به شیعه در آیه خیر البریه ۱ شبهات مربوط به شیعه در آیه خیر البریه ۲ با توجه به اینکه در اکثر روایاتی که در تفسیر خیر البریه از پیامبر اکرم نقل شده است، شیعیان امیرالمؤمنین نیز به عنوان خیر البریه معرفی شده‌اند، لذا به جهت ارتباط این آیه با شیعه و کامل […]

شبهات حدیثی و آیه خیر البریه مهم‌ترین مشکل و ضعفی که اکثر افراد در ارتباط با دین و مذهب خود دارند، تقلید کورکورانه و تعصبات بیجاست که گاهی اوقات به هیچ وجه حاضر نیستند آن را کنار بگذارند و اگر حقیقت نیز بر آن‌ها آشکار شود، باز به همان اعتقادات باطل خود پای بندند و […]