مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: تجسم اعمال

تجسّم اعمال

تجسّم اعمال

تجسّم اعمال یکی از مسائل مهم در جهان پس از مرگ، مسأله تجسّم اعمال است. مقصود از تجسّم اعمال این است که آن‌چه را که

ادامه مطلب »