مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: سایرخاندان

مادر فرزندان زهرا(س)

آغاز سخن «فاطمه»ملقب به «امّ البنین»، دختر«حزام بن خالد بن ربیعه»، از بانوان نمونه ی صدر اسلام است. او در مکتب اسلام راستین پرورش یافته

ادامه مطلب »

مادر فرزندان زهرا(س)

آغاز سخن «فاطمه»ملقب به «امّ البنین»، دختر«حزام بن خالد بن ربیعه»، از بانوان نمونه ی صدر اسلام است. او در مکتب اسلام راستین پرورش یافته

ادامه مطلب »

شیر شکار

مورخان، او را چنین توصیف کرده اند: مردی بلندبالا و درشت هیکل، دارای قوای جسمانی فوق العاده و مهارت در تیراندازی، که «در قریش، مردانه

ادامه مطلب »

شیر شکار

مورخان، او را چنین توصیف کرده اند: مردی بلندبالا و درشت هیکل، دارای قوای جسمانی فوق العاده و مهارت در تیراندازی، که «در قریش، مردانه

ادامه مطلب »