مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: سخنان

گره گشایی

صفوان در محضر امام صادق نشسته بود، ناگهان مردی از اهل مکه وارد مجلس شد و گرفتاریی که برایش پیش آمده بود شرح داد، معلوم

ادامه مطلب »

کلید همه گنجها

روزی عدّه ای از دوستان و اصحاب خاصّ امام جعفر صادق علیه السلام همانند یونس بن ظبیان ، مفضّل بن عمر، ابو سلمه سرّاج ،

ادامه مطلب »