مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: شیعیان بحرین

رجال شیعه بحرین

رجال شیعه بحرین ابان بن سعید بن العاص در استیعاب آمده است: رسول خدا| ابان را بر بحرین اعم از خشکی‌‌ها و دریاى آن حاکم

ادامه مطلب »

تشیع در بحرین

تشیع در بحرین شیعه شناسی شیعه در لغت به معنای متابعت و پیروی است و در اصطلاح، به مکتبی گفته می‌شود که با تمسّک و

ادامه مطلب »