صفحه آرشیو

صحاح سته

بررسی آمار روایات فضائل اهل بیت در صحاح ۷

بررسی آمار روایات فضائل اهل بیت در صحاح ۷ توثیق و تعدیل راویان ناصبى و خارجى: از دیگر عواملى که موجب کاهش روایات فضائل اهل‏بیت در کتاب‌ها حدیثى اهل سنت و به ویژه صحاح است، توثیق و تعدیل راویانى است که دشمنى آنان با حضرت على و اهل‏بیت روشن…

بررسی آمار روایات فضائل اهل بیت در صحاح ۶

بررسی آمار روایات فضائل اهل بیت در صحاح ۶ نسائى و اتهام تشیّع: از جمله کسانى که به سبب نقل فراتر از خط قرمز فضائل اهل بیت به تشیّع متهم شد، نسائى، صاحب یکى از صحاح است. از اینکه حتى کسى مانند نسائى هم بسبب نقل فضائل، متهم مى‏شود؛ باید…

بررسی آمار روایات فضائل اهل بیت در صحاح ۵

بررسی آمار روایات فضائل اهل بیت در صحاح ۵ علل و انگیزه‏هاى فرعى و اقوال اهل حدیث: در آغاز سخن ـ در این بخش ـ گفته شد که علل و انگیزه‏هاى نقل اندک روایات فضائل اهل‏بیت در صحاح را مى‏توان به دو بخش کلى و جزئى یا فرعى، تقسیم کرد. علت و…

بررسی آمار روایات فضائل اهل بیت در صحاح ۴

بررسی آمار روایات فضائل اهل بیت در صحاح ۴ منتصر و اهل‏بیت: شاید کسى تصور کند که بنا بر کینه‏اى که منتصر از پدر درباره‏ى اهانت‏هاى او نسبت به على داشت؛ او پس از روى کار آمدن، اوضاع را به سود علویان و اهل‏بیت دگرگون کرد؛ حال آنکه این چنین…

بررسی آمار روایات فضائل اهل بیت در صحاح ۳

بررسی آمار روایات فضائل اهل بیت در صحاح ۳ خلافت متوکل (۲۳۲ـ ۲۴۷ هـ‍)، محنت معتزله و رونق اهل حدیث پس از مرگ واثق در سال ۲۳۲ هـ، جعفر بن معتصم با لقب المتوکّل على‏الله‏، بنا به میل و خواست ترکان بر تخت نشست. او در سال ۲۰۶ هـ در «فَمُ…

بررسی آمار روایات فضائل اهل بیت در صحاح ۲

بررسی آمار روایات فضائل اهل بیت در صحاح ۲ ۵ـ عباسیان و اهل‏بیت: عباسیان، فرزندان عباس بن عبدالمطلب، عموى پیامبر بودند. على بن عبدالله‏ بن عباس (م ۱۱۸ هـ.ق)، در زمان ولید بن عبدالملک دوبار به زندان افتاد. او پس از آزادى از زندان، در…

بررسی آمار روایات فضائل اهل بیت در صحاح ۱

بررسی آمار روایات فضائل اهل بیت در صحاح ۱ در بخش پیشین، به آمار روایات فضائل اهل‏بیت در صحاح پرداخته شد. اکنون و در این بخش به بررسى آمارى این روایات پرداخته خواهد شد؛ بدین معنى که خواهیم دید، آمارى که در بخش سوم گذشت یک روى سکّه است و روى…

آمار روایات فضائل اهل بیت در صحاح

آمار روایات فضائل اهل بیت در صحاح در این بخش ـ به یارى پروردگار ـ به آمار روایات فضائل اهل بیت در صحاح و ذکر متن آنها مى‏پردازیم. پیش از ورود، باید گفت که ذکر این روایات در کتاب‌هاى ششگانه از نظر مکانى به دو گونه است؛ گاهى این روایات در…

صحاح سته؛ سنن نسائی

صحاح سته؛ سنن نسائی ۶ـ سنن نسائى عنوان اصلى: کتاب او به «سنن» معروف است، «صنف السنن وغیرها».() مزى مى‏گوید: «صاحب کتاب السنن».() سنن نسائى را «السنن الصغرى»، «المجتبى» و «المجتنى» نیز گفته‏اند، و این براى آن است که او در آغاز کتابى…

صحاح سته؛ سنن ابی داود

صحاح سته؛ سنن ابی داود ۴ـ سنن أبی داود عنوان اصلى: «السنن»؛ نام کتاب ابى‏داود است معروف و مشهور به «سنن أبى‏داود». خود او کتابش را به این نام خوانده است. در نامه‏اى که به مردم مکه نوشته چندین بار این نام را ذکر کرده و مى‏گوید: «فإنکم…