صفحه آرشیو

صحاح

بررسی آمار روایات فضائل اهل بیت در صحاح ۱

بررسی آمار روایات فضائل اهل بیت در صحاح ۱ در بخش پیشین، به آمار روایات فضائل اهل‏بیت در صحاح پرداخته شد. اکنون و در این بخش به بررسى آمارى این روایات پرداخته خواهد شد؛ بدین معنى که خواهیم دید، آمارى که در بخش سوم گذشت یک روى سکّه است و روى…