مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: کلیات

نقد کتاب«درس تجربه»

«درس تجربه» عنوان کتابی است که به قلم ابوالحسن بنی‌صدر به رشته تحریر درآمده است. این کتاب که به منزله خاطرات بنی‌صدر می‌باشد در دو

ادامه مطلب »