صفحه آرشیو

کویت

فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی شیعیان کویت

فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی شیعیان کویت ۱ـ فرصت‌ها ـ فضای باز سیاسی موجود در کویت: شیعیان می‌توانند برای رشد سیاسی با برنامه‌ریزی اصولی در مؤلفه‌های سیاسی این کشور تأثیرگذار باشند. ـ حضور وزرای شیعه در کابینه دولت هرچند که کم رنگ است…

وضعیت شیعیان کویت در ساختار سیاسی این کشور ۲

وضعیت شیعیان کویت در ساختار سیاسی این کشور ۲ وضعیت شیعیان کویت در ساختار سیاسی این کشور ۱ ۷ـ پراکندگی جغرافیایی شیعیان کویت و تأثیر آن در صحنه سیاسی کویت شیعیان در تمام نقاط کویت سکونت دارند، اما تمرکز آنها در مناطق زیر می‌باشد: ۱ـ…

وضعیت شیعیان کویت در ساختار سیاسی این کشور ۱

وضعیت شیعیان کویت در ساختار سیاسی این کشور۱ وضعیت شیعیان کویت در ساختار سیاسی این کشور۲ مقدمه ساختار سیاسی کویت در بین کشورهای منطقه، در یک چارچوب عربی و به الگوی سیاسی دمکراسی غربی نزدیک‌تر است، و در عین حال این ساختار، ارزش‌های محلی و…

پیشینه‌ی تاریخی شیعیان در کویت

پیشینه‌ی تاریخی شیعیان در کویت مقدمه حضور شیعیان کویت را باید در حضور شیعیان خلیج فارس جستجو کرد، زیرا جغرافیای سیاسی شیعیان در این منطقه از اهمیت خاصی برخوردار است. مطالعه سیر تاریخی زندگی سیاسی و اجتماعی شیعیان خلیج فارس، مشخص می‌سازد…

آشنایی با کشور کویت

آشنایی با کشور کویت ۱ـ مساحت و موقعیت جغرافیایی کویت کویت ۱۷۸۱۸ کیلومتر مربع وسعت دارد و جزیره بوبیان واقع در شرق آن، به این کشور تعلق دارد. جزیره فیلیکا (واقع در مشرق کویت) نیز از آن کویت است. کویت در ناحیه شرقی و در سواحل خلیج فارس…