صفحه آرشیو

قرآن کریم

اکتفا به بهره‌ی فقهی گذشتگان از قرآن کریم، صحیح نیست

مدیرگروه قرآن و حدیث مجتمع آموزش عالی فقه عنوان کرد: اکتفا به بهره‌ی فقهی گذشتگان از قرآن کریم، صحیح نیست شبکه اجتهاد: مدیرگروه قرآن و حدیث مجتمع آموزش عالی فقه ضمن تبیین برخی موانع فراروی توسعه فقه‌القرآن در حوزه علمیه گفت: این موضوع با…