رسول اکرم صلى الله علیه و آله :

رسول اکرم صلى الله علیه و آله :

رسول اکرم صلى الله علیه و آله : بهترین مردان امّت من کسانى هستند که نسبت به خانواده خود خشن نباشند و اهانت نکنند و دلسوزشان باشند و به آنان ظلم ...
شیعه پاسخ می دهد بیشتر
آیا امام جعفر صادق (ع) فرزند خود اسماعیل را از طریق نص به جانشینی خود برگزیده بود؟

آیا امام جعفر صادق (ع) فرزند خود اسماعیل را از طریق نص به جانشینی خود برگزیده بود؟

پاسخ اجمالی امام صادق (ع)، نصی بر امامت دو فرزند خود؛ اسماعیل و عبدالله؛ صادر نفرمودند، اما شرایط زمانی به گونه ای بود که نمی توانستند در ملأ عام، امام کاظم (ع) را نیز به عنوان ...

تقویم شیعه بیشتر

بیست و پنجم شوال

بیست و پنجم شوال
۱- شهادت امام جعفر صادق "علیه السلام" (۱۴۸ هجری قمری) ۲- درگذشت "میرزا علاءالدین گلستانه" (۱۱۰۰ هجری قمری) --- ۱- شهادت امام جعفر صادق "علیه السلام" (۱۴۸ هجری قمری) امام جعفر صادق (علیه السلام) در سال ۱۴۸ ه.ق {۱} در سنّ ۶۵ سالگی به سبب انگور زهرآلودی که منصور دوانیقی به آن حضرت خورانید به شهادت رسید.{۲} مدت امامت آن حضرت ۳۴ سال بود و دوران امامتش هم زمان با هفت نفر از زمامداران غاصب بود که عبارتند از :"هشام بن عبدالملک ، ولید بن یزید بن عبدالملک ، یزید بن ولید ، ابراهیم بن ولید و مروان حمار" از بنی امیه و "سفاح و منصور دوانیقی" از بنی عباس. فرزندان آن حضرت هفت پسر و سه دخترند: حضرت موسی بن جعفر علیه السلام ، اسماعیل ، عبدالله ، محمد دیباج ، اسحاق ، علی عریضی (علی بن جعفر مدفون در ...ادامه مطلب