همکاری افتخاری

همکاری افتخاری

مجمع جهانی شیعه شناسی همکار افتخاری می پذیرد. برای ثبت نام اینجا کیلک کنید.

شیعه پاسخ می دهد

بیشتر

نسبت اوصاف عفت و شجاعت به خداوند متعال

نسبت اوصاف عفت و شجاعت به خداوند متعال خلاصه پرسش آیا می‌توان اوصاف عفت و شجاعت را به خدا نسبت داد؟ پرسش آیا می‌توان اوصاف عفت و شجاعت را به خدا نسبت داد؟ چرا؟ پاسخ اجمالی صفاتی؛ مانند عفت و شجاعت ...

تقویم شیعه

بیشتر

بیست و هشتم جمادی الثانی

بیست و هشتم جمادی الثانی
۱٫ وفات ابوالقاسم شاطبی، معروف به امام القُرّاء عالم و قاری مشهور قرآن کریم [۵۹۰ ق] ۲٫ درگذشت میرزا محمّد بن سلیمان تنکابنی، عالم و ادیب ایرانی [۱۳۰۲ ق] ادامه مطلب