مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: شبهای پیشاور

سیصد آیه در شأن على

سیصد آیه در شأن على

سیصد آیه در شأن علی داعى: اینکه فرمودید آیات قرآنی را ما در شأن مولانا امیر المؤمنین وارد نمودیم، خَلط مبحث عجیبی نمودید. مگر چشم

ادامه مطلب »